Wie is Seenons?

Vincent van Elsas
Vincent van Elsas
  • Bijgewerkt

Seenons verbindt het afval van bedrijven met inzamelaars die het gescheiden, via een duurzame route naar een afvalverwerker brengen. Die verwerker maakt er vervolgens weer nieuwe materialen en producten van. Zo stimuleren we samen een duurzame economie.

We zijn dus geen afvalinzamelaar of verwerker, maar een technologie-bedrijf dat jouw afvalbeheer regelt.

Meer over Seenons vind je op onze website.