Waarom is de status van sommige uitgevoerde opdrachten 'gepland' en van andere 'voltooid'?

Van 'Nieuw' tot 'Voltooid'; een opdracht kan diverse statussen hebben.

Opdrachten worden automatisch als voltooid gemarkeerd zodra onze dienstverlener ons hiervan op de hoogte stellen ervan uitgaande dat er geen klachten bij ons zijn geregistreerd. Hierdoor kunnen we tijdig factureren. We krijgen nog niet in alle gevallen terugkoppeling van de dienstverlener. Het kan daarom zijn dat een opdracht op 'Gepland' blijft staan.

Mochten jullie enige zorgen hebben over een opdracht, dan kunnen jullie dat op elk moment binnen 5 werkdagen aan ons melden, ongeacht of de order door de logistieke dienstverlener als voltooid is gemarkeerd. Meld het probleem in onze app of neem contact op met Support en we helpen jullie graag om het op te lossen.