Hoe zie ik welke afvalinzameling of opdrachten gepland staan?

Ga in het menu naar de 'Opdrachten'. Je krijgt nu een overzicht te zien van je aangevraagde afhaaldagen en leveringen van materieel (zoals bijvoorbeeld containers). Wil je een opdracht terugvinden, dan kun je:

  • bovenin een filter instellen op datum door op de kalender te drukken. Je kunt maximaal 2 maanden vooruit kijken in de afhaalkalender;
  • per opdracht ook het aantal, volume, de datum, de status en het ophaalpunt zien.
  • door op de opdracht te klikken kan je meer informatie over de opdracht vinden. Je kunt daar ook een probleem melden;
  • een opdracht annuleren door op de knop 🗑️ 'Annuleer opdracht' te drukken.