Hoe zie ik welke afvalinzameling of opdrachten gepland staan?

Ga in het menu naar de 'Opdrachten'. Je krijgt nu een overzicht te zien van je aangevraagde afvalinzameling (en leveringen van materieel zoals containers): 

  • Bovenin kun je een filter instellen op datum. Je kunt maximaal 2 maanden vooruit kijken.
  • Je ziet daar per opdracht ook het aantal, volume, de datum, de status en het ophaalpunt staan.
  • Door op de opdracht te klikken kan je meer informatie over de opdracht vinden. Je kunt daar ook een probleem melden.
  • Je kunt ook een opdracht annuleren door op het 🗑️ icoon te drukken.