Wat is een UN nummer?

De term "UN" wanneer het over gevaarlijk afval gaat, verwijst naar het systeem van de United nations voor het classificeren en etiketteren van gevaarlijke materialen, inclusief afval. Dit systeem maakt deel uit van het Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS), dat de UN heeft ontwikkeld om de classificatie en etikettering van chemicaliën wereldwijd te standaardiseren en te harmoniseren.

 

Volgens dit systeem worden gevaarlijke materialen gecategoriseerd op basis van specifieke criteria die betrekking hebben op hun fysieke, gezondheids- en milieugevaren. Aan elk gevaarlijk materiaal of afval wordt een uniek UN-nummer toegekend, ook wel een UN ID of UN-nummer genoemd. Dit nummer is een viercijferige code die wordt gebruikt om gevaarlijke stoffen of voorwerpen (zoals explosieven, ontvlambare vloeistoffen of giftige stoffen) te identificeren in het mondiale transport- en regelgevingskader.

 

Het gebruik van UN-nummers helpt bij het veilig hanteren, transporteren en verwijderen van gevaarlijke materialen door te zorgen voor een gemeenschappelijke taal en een reeks symbolen die internationaal herkenbaar zijn. Dit maakt betere reacties op noodsituaties mogelijk en vermindert de risico's die gepaard gaan met het beheer van gevaarlijke stoffen. Daarom is het belangrijk om gevaarlijk afval te etiketteren met stickers met daarop het UN-nummer.