Wat betekent ADR?

De term "ADR" verwijst naar de "Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg". Het is een verdrag dat het transport van gevaarlijke materialen over wegen door heel Europa regelt, met als doel de veiligheid te vergroten en gemeenschappelijke regels vast te stellen om ervoor te zorgen dat internationale transportactiviteiten veilig zijn.

Het ADR-kader omvat bepalingen over:

  • Classificatie van gevaarlijke materialen: het bepalen van de categorieën gevaarlijke goederen (bijvoorbeeld explosieven, ontvlambare vloeistoffen, giftige stoffen) en het toekennen van specifieke regels voor het transport ervan.
  • Verpakkings- en tankvereisten: Normen voor de containers en verpakkingen die worden gebruikt om gevaarlijke materialen te vervoeren om ervoor te zorgen dat ze veilig zijn en bestand zijn tegen lekken of schade tijdens transport.
  • Specificaties voertuig- en transportapparatuur: Richtlijnen voor de soorten voertuigen en transportapparatuur die geschikt zijn voor het vervoer van gevaarlijke goederen.
  • Documentatie: Vereisten voor de juiste documentatie die de vervoerde goederen vergezelt, inclusief identificatie van de lading, gevarenclassificatie en noodmaatregelen bij ongevallen.
  • Veiligheidsmaatregelen: Inclusief etikettering, gebruik van borden en noodplannen om de risico's die gepaard gaan met het vervoer van gevaarlijke goederen te beperken.

De ADR-voorschriften zijn van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat gevaarlijk afval en andere gevaarlijke materialen veilig tussen verschillende landen worden vervoerd, waardoor de risico's voor transporteurs, het publiek en het milieu worden geminimaliseerd. Het verdrag wordt regelmatig bijgewerkt om zich aan te passen aan nieuw veiligheidsonderzoek, veranderingen in industriële praktijken en technologische vooruitgang op het gebied van transport en materiaalbehandeling.