Wat is een ASN nummer?

In Nederland staat "ASN" voor "Afvalstroomnummer", wat zich vertaalt naar "afvalstroomnummer". Dit is een unieke identificatiecode die wordt gebruikt voor het volgen en beheren van verschillende soorten afval, inclusief gevaarlijk afval, binnen het Nederlandse afvalbeheersysteem. Aan elk type afval dat wordt gegenereerd, vervoerd, behandeld of verwijderd, wordt een ASN toegewezen om ervoor te zorgen dat het wordt verwerkt in overeenstemming met de regelgeving die van toepassing is op die specifieke afvalcategorie.

 

Het gebruik van een ASN maakt deel uit van de bredere inspanningen van Nederland om de stroom van afvalstoffen te reguleren en te monitoren, zodat deze op een milieuverantwoorde manier worden verwerkt. Dit systeem helpt autoriteiten en bedrijven afval bij te houden vanaf de plaats van herkomst tot aan de uiteindelijke verwijdering of recycling. Daarom is het belangrijk om gevaarlijk afval te etiketteren met stickers met daarop het ASN-nummer.

 

Meer informatie over het gebruik van ASN vind je op de website van de Nederlandse overheid.