Wat zijn stickers?

Stickers verwijzen naar de labels die worden gebruikt op verpakkingen die betrokken zijn bij het transport en de verwerking van gevaarlijk afval. Deze stickers zijn essentieel voor de veiligheid en het voldoen aan zowel nationale als internationale regelgeving.

 

Dit is wat deze stickers doorgaans bevatten, maar kan variëren afhankelijk van de dienstverlener die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de afvalinzameling:

  1. ASN number: Een unieke identificatienummer dat gebruikt wordt om verschillende soorten gevaarlijk afval te volgen en te beheren
  2. UN number: Een viercijferig nummer dat het specifieke gevaarlijke materiaal identificeert op basis van het VN-classificatiesysteem
  3. Productnaam: De specifieke naam van de gevaarlijke afvalstof
  4. Artikelnummer: Een nummer dat specifiek door de servicepartner is ingesteld om het type afval intern te volgen en te identificeren
  5. Euralcode: Een zescijferig nummer om afval in de EU te categoriseren
  6. Locatie van herkomst: De fysieke locatie waar de gevaarlijke afvalstof is vrijgekomen en opgehaald
  7. Verwerker: Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van de gevaarlijke afvalstof

 

Deze stickers zijn van cruciaal belang voor het veilig transporteren en hanteren van gevaarlijk afval, omdat ze onmiddellijke, duidelijke en toegankelijke informatie geven over de risico's die aan de materialen verbonden zijn. Ze helpen bij het voorkomen van ongevallen en zorgen ervoor dat hulpverleners over de informatie beschikken die nodig is om incidenten effectief af te handelen. De naleving van deze etiketteringsvereisten wordt gecontroleerd door de relevante Nederlandse autoriteiten om de openbare veiligheid en de bescherming van het milieu te garanderen.